Kombinationspaket

Mycket begränsat antal mellan augusti-december 2021.
Mejla johanna@onseason365.com för att höra hur läget ser ut under den perioden du är intresserad av att köra.

När du köper det här paketet får du både Kost- och träningsscheman.
Precis som i de enskilda paketen med endast kost/träning, är allt skräddarsytt. Vi håller kontakten med varandra varje vecka, för att stämma av, och vart fjärde vecka har vi en så kallad formcheck. Här ändrar vi även kosten. Träningen ändrar vi först efter ca 8 veckor alternativt efterhand, beroende på vad vi ser på dina avstämningar och formcheckar.
Ett kombinationspaket finns att köpa om 8, 12, 16 och 20 veckor.

 

 

Oavsett paketval, är din anmälan bindande, från det att du tackar ja till eventuell tillgänglig plats. Onseason 365 satsar på kvalitet, och kommer endast ta in ett begränsat antal per period. Kösystem upprättas efter behov. All träning kommer vara upplagd utefter dina personliga förutsättningar.