Priser

Priser paket

Varaktighet
Mamma-Lyx
Mammaträning kurs
Pt-timmar
Soldat/Officer
3 tillfällen 2.085 :- 2.085:-
6 tillfällen 3.720 :- 1.650:- 3.720:-
1 månad 1.250:-
3 mån 3.750:-
Helt år 15.000


Priser PT-timmar

1-3h: 695:-
+4h: 620:-

Plats: Crossfit Skövde alternativt utomhus, eller i det egna hemmet beroende på vilken typ av pt-timme som skall utföras och det du som klient föredrar.

Oavsett paketval, är din anmälan bindande, från det att du tackar ja till eventuell tillgänglig plats. Onseason 365 satsar på kvalitet, och kommer endast ta in ett begränsat antal per period. Kösystem upprättas efter behov. All träning kommer vara upplagd utefter dina personliga förutsättningar.