Träning

Hos Onseason 365 spelar det ingen roll vart du är i din träning idag. Det viktiga är att du själv har kommit på att du behöver göra någon form av förändring. Vi lägger upp träningen helt utefter dina personliga förutsättningar, och kopierar inte upp mängder med program som ser likadana ut för alla.

Allt sker online. Vi använder oss av ett program som heter Exorlive, och skickar dina scheman till mailen. På schemat finns en QR-kod som du kan scanna av med mobilen. Scannar du den kommer en film upp, som visar hur alla övningarna går till. Ett väldigt bra hjälpmedel ifall du är osäker på hur du skall utföra övningen. Vi kan även ordna med ett Skype-möte om träningen avser träning i hemmet.
Det är alltså inte ett måste att skriva in sig på ett gym.

Det här paketet passar dig som har koll på kosten, men behöver ett strukturerat schema för att komma framåt i träningen. Vill du ha kombinationen med både kost och träning, rekommenderar vi kombinationspaketet. Ställ dig själv frågan först, om det blir ett för stort steg att gå, och om det är hållbart att börja med både kost och träning samtidigt. Är svaret JA på den frågan, ber vi dig läsa om kombinationspaketet. Är svaret tveksamt, rekommenderar vi ett mindre paket med träning, och att vi någon månad eller två efter bokar in kombinationspaketet.

 

 

Oavsett paketval, är din anmälan bindande, från det att du tackar ja till eventuell tillgänglig plats. Onseason 365 satsar på kvalitet, och kommer endast ta in ett begränsat antal per period. Kösystem upprättas efter behov. All träning kommer vara upplagd utefter dina personliga förutsättningar.