Priser

Varaktighet
Mamma-Lyx
Gruppträning
Kost
Soldat/Officer
3 tillfällen 2.100 :-
6 tillfällen 4.100 :- 1.650 :-
8 veckor 2.200 :- 4.000 :-
12 veckor 3.200 :- 5.900 :-
Helt år 24.500 :-

Vad ingår?
– Kostschema (m. Förändring vart fjärde vecka)
– Träningsschema (m. justering vart 8:e vecka)
– Veckovisa avstämningar m. Kontakt minst 1ggr/vecka
– Vart fjärde vecka en sk. Formcheck, som är mer ingående än avstämningarna
– 15% rabatt på webshoppens produkter, under hela den perioden som ditt paket sträcker sig

Exempel kombinationspaket.
Måndag v.1    Du får ditt första kost- och träningsschema skickat till dig.
Johanna har tidigare fått dina mått, bilder, viktig information etc

Fredag v.1    1:a avstämningen! Du mailar och berättar hur de första dagarna har gått.

Fredag v.2    2:a Avstämningen

Fredag v.3    3:e Avstämningen

Fredag v.4    1:a Formchecken! Här skickar du in en fördjupad avstämning, m. Bla. nya bilder, dina
mått etc.  Du har dina nya uppdateringar av ditt kostschema samt svar på eventuella
frågor senast måndag lunch.

Fre v.5-7    Avstämning

Fre v.8    Formcheck. Har du valt 8v får du här ett avslutande meddelande, samt en summering
av de resultaten du gjort under den här perioden. Har du valt ett större paket, ser den
här formchecken ut som i v.4, med skillnaden att även träningsschemat uppdateras.

Vid val av soldat/officer kommer avstämningarna att vara snarlika texten ovan. Upplägget kommer dock att se annorlunda ut och vid köp av ett år ingår ett enskilt träningsläger som kommer att gå ut på att testa din personliga fysiska status inför ditt angivna mål. Du kan läsa mer om detta i fliken där du hittar de olika paketvalen.

Oavsett paketval, är din anmälan bindande, från det att du tackar ja till eventuell tillgänglig plats. Onseason 365 satsar på kvalitet, och kommer endast ta in ett begränsat antal per period. Kösystem upprättas efter behov. All träning kommer vara upplagd utefter dina personliga förutsättningar.